Cải bẹ xanh mỡ-Rồng vàng

Giá: 11.000VNĐ
Thị trường: 18.000VNĐ
Tiết kiệm: 7.000VNĐ (39%)

-Thời vụ trồng:Quanh năm. Hàng cách hàng 20cm, cây cách cây 15cm
-Lượng gieo trồng trên 1000m2: 220-270 gram , cấy 100-120 gram
-Cách trồng:Trồng giàn: hàng cách hàng 1.2-1.4m, cây cách cây 25-30cm
-Thời gian thu hoạch từ 30-35 ngày sau gieo

Danh mục: Từ khóa: