Đậu bắp cao sản-Rồng vàng

Giá: 13.000VNĐ
Thị trường: 18.000VNĐ
Tiết kiệm: 5.000VNĐ (28%)

-Thời vụ trồng:Quanh năm. Kháng bệnh tốt
-Lượng gieo trồng trên 1000m2: 1kg-1.2kg
-Cách trồng:Hàng cách hàng 70-80cm.Cây cách cây 50-60cm
-Thời gian thu hoạch từ 45-50 ngày sau gieo

Danh mục: Từ khóa: