Hạt giống củ cải trắng-Hương nông

Giá: 12.000VNĐ
Thị trường: 15.000VNĐ
Tiết kiệm: 3.000VNĐ (20%)

-Đặc tính giống: sinh trưởng mạnh, dễ trồng
-Thời vụ trồng:Trồng được quanh năm
-Thời gian thu hoạch từ 45 ngày sau gieo