Rau dền tiêu-Rồng vàng

Giá: 12.000VNĐ
Thị trường: 15.000VNĐ
Tiết kiệm: 3.000VNĐ (20%)

-Thời vụ trồng:Quanh năm.
-Lượng gieo trồng trên 1000m2: 220-270 gram , cấy 100-120 gram
-Cách trồng:sạ theo líp
-Thời gian thu hoạch từ 30-40 ngày sau gieo

Danh mục: