Rau mồng tơi-Hưng nông

Giá: 16.000VNĐ
Thị trường: 18.000VNĐ
Tiết kiệm: 2.000VNĐ (11%)

-Thời vụ trồng: Quanh năm.Kháng bệnh tốt, trồng nhiều vùng đất khác nhau
-khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 10-15cm.Cây cách cây 10-15cm
-Lượng hạt giống gieo trồng trên 1000m2. 700-800 gram
-Thời gian thu hoạch từ 35-40 ngày sau gieo

Danh mục: